strona główna

e-mail:
malgorzata@trzcinska-dabrowska.pl

Spis treści
Poezja biesiadna
Kurdesz dla Ani i Arka Czerskich na dzień Ich zaślubin
Rymowanki dla Sasanki
Supliki do Zaiksu
Kochajmy się, czyli let’s make love!
Warszawsko-krakowskie kuplety dla Poety
Na urodziny
JWP Mira Stanisławska-Meysztowicz w Melbournie
Wszystkie strony

Barkarola dla Karola Marcinkowskiego
(z podziękowaniem za gościnę w Saltum)

Niechaj zagra barkarola,
barkarola dla Karola,
co na wydmach swoje gniazdko ma.
Tam bar Karol ma niewąski
i kolegom spod Przewiązki
wnet niejeden puchar wina da!

Moi drodzy: Karol, Gitte,
barkarola nie jest hitem,
taka sobie piosnka tra la la,
lecz piosenka miła wtedy,
gdy pisana jest z potrzeby,
kiedy w duszy, w sercu radość gra!

2008